De Protestantse Gemeente Nijmegen (PGN) is op zoek naar een Predikant (1,0 fte) voor 40 uur.

 ….die de band binnen de gemeente versterkt en in het onderlinge gesprek de verschillen in geloof constructief weet te betrekken. Zij/hij is een teamspeler en coach die stevig en soepel kan optreden, onze seculiere tijd verstaat en het evangelie verkondigt op een manier die inspireert tot geloof. De PGN biedt verschillende ontmoetingscentra met een oecumenische signatuur en een veranderingsproces naar een netwerk-gemeente met een toegewijd pastoraal en diaconaal werker en actieve vrijwilligers.

Voor meer informatie bezoekt u de landelijke advertentie of de advertentie op de website van de Protestantse Gemeente Nijmegen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )