Het kosterteam zoekt dringend versterking van enkele vrijwilligers.

Voor de vieringen op zaterdagavond om 18.30 uur.
De koster opent de kerk, zet de liturgische benodigdheden klaar, verzorgt de koffie na afloop, loopt alles nog even na en sluit dan de kerk weer af. De werktijd hiervoor is van 18.00 - 20.30 uur, hooguit één keer per maand.  
Is dit misschien iets voor u? Meldt u zich dan bij Marloes Bruckwilder (elke donderdag en vrijdag in de kerk of via tel. 344 39 56). Ook als u eerst een keer wilt meekijken of vragen hebt.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )