Tijdens Pinksteren 2010 stond er een bijzonder kunstwerk in de kerkzaal! Een beeld van Jac Maris, dat we in bruikleen kregen van het Ateliermuseum Jac Maris in Heumen.

JacMaris pinksterenJac Maris (1900-1996) is de kleinzoon van Jacob Maris, de bekende landschapschilder van de Haagse School. De kunstenaar verhuisde in 1926 naar Heumen waar hij tot zijn dood gewoond en gewerkt heeft.

In de jaren dertig - veertig - vijftig maakte hij vele heiligenbeelden en andere sacrale werken voor diverse kerken in het land.

De titel van het beeld is 'Pinksteren'.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )