Tentoonstelling 'Kunstenaars Over-Bruggen', samengesteld door de werkgroep KunstZINnig van de Ontmoetingskerk als bijdrage aan het jaarthema Over-Bruggen.

De werkgroep zoekt naar bruggen tussen kunst en geloof door moderne kunstwerken in huis te halen ter inspiratie en bezinning.

Programma zondag 20 maart 2011:

12.30 uur   Muzikaal intermezzo deel 1
Rob Engels (viool, dirigent Mediorenkoor)
Vincent Cuppen (piano, dirigent kinderkoor)
Officiële opening door Marijke Brouwer (directeur Valkhofmuseum Nijmegen)
Muzikaal intermezzo deel 2
13.00 uur   Gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen onder genot van een drankje.
Voorafgaand aan de opening een Jacobusviering met het thema: Verwachting ... een brug tussen teleurstelling en vervulling. Een pelgrimstocht in de expositie.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )