In de veertigdagentijd mochten we twee schilderijen laten zien van Cobi van Hulst. Ieder heeft zijn eigen kruis te dragen. Het is deze zegswijze die Cobi van Hulst letterlijk en figuurlijk in haar werk verbeeldt: de mens met zijn kruis.

Het kruis op de schouders nemen Cobi140Het begraven Cobi140De mens met dat wat hij te dragen heeft tot het einde toe. Dat wat hij niet ontlopen kan: zijn tekort, zijn gemis, zijn gebrek, zijn zwakte.
Eerder schilderde Cobi de mens met zijn kruis als stilstaand beeld, als handen die kruisen dragen, maar in de schilderijen van nu is de mens met zijn kruis op weg gegaan en zijn het de stappen op zijn levensweg die ze schildert.
 Ze heeft daarvoor haar eigen thematiek verbonden aan de kruisweg zoals die nog in veel katholieke kerken te zien is. Deze traditionele kruisweg verbeeldt in veertien staties de weg die Jezus aflegde vanaf het moment dat hem het kruis werd toebedeeld. Ook Cobi’s mens is met zijn kruis op weg en dus wordt er ook hier, in deze Via Dolorosa, gedragen, geweend, gevallen, ontkleed, gekruisigd, gestorven en begraven en net als in de traditionele statie loopt de route linksom.
Maar het zijn niet de overgeleverde beelden die als uitgangspunt dienden, het zijn de oude woorden die opnieuw gelezen zijn en zo via de handen van de kunstenaar nieuwe beelden vormden. Daardoor wijken de veertien schilderijen in deze Via Dolorosa af van wat we gewend zijn te zien en zo kunnen we in deze mens met zijn kruis Jezus zien maar ook onszelf, hier en nu.

 Van 22 februari - 5 april 2012 nr. II, daarna tot 7 april 2012 nr. XIV.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )