Van 17 febr t/m 12 april 2012 mochten wij werk van Theo Tomassen exposeren. Theo Tomassen schildert voornamelijk met acrylverf op papier en op doek. Over zijn werk schrijft hij:

TheoTomassen2012“Voor mij zijn expressie, intuïtie en passie voor kleur de voornaamste ingrediënten om tot een schilderij te komen. In zekere zin schildert een schilderij zichzelf. Goed luisteren naar wat zich innerlijk aandient, is dan voorwaarde.
Mijn vormen ontstaan in dialoog met de natuur, maar verbeelden altijd iets dat ingaat op het raadsel van het leven. In mijn werk laat ik mij graag aansturen door de kracht van mijn onderbewustzijn.

Ik zie beweging als de rode draad in al mijn werk: elke vorm is gevormd door een kracht. Al sinds oeroude tijden heeft de mens de opmerkelijke overeenkomsten gezien tussen de krachten welke in de natuur werkzaam zijn en de vormenopbouw die zich in onze psyche manifesteren zoals dromen en andere beelden. Ik probeer in mijn werk te communiceren met deze oerkrachten, de mythen en de dromen. Het is speciaal in de grensgebieden van de natuur, zoals het uiterwaardelandschap van rivieren, dat ik mij van deze overeenkomst tussen onze psyche en de natuurprocessen, bewust werd."

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )