Kleuterviering  
  Doen!  
  Sint Maarten na de optocht  
  Vredesduiven  
  Palmpaasstokken maken  
  Kiinderkoorkamp  
  Doopdienst  
  Herdertjesviering  
  Eerste communie  
  Dopen  
  Spelletjes op kerkplein  
  Palmzondag  
  Knutselen  
  Internationale zondag  

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )