Vastenaktie logo 2013 - 150x23Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland. Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder in de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen.


Vastenactie 2015 voor de kindercrèche Sizakala

Uw parochie heeft de opbrengst van haar vastenactie 2015 gedoneerd voor de uitbreiding en vernieuwing van de kindercrèche Sizakala in Machibini in KwaZulu-Natal, aan de rand van Hluhluwu-iMofolozi-National-Park.

VastenactieSizakala

Hoe was het ook al weer?
De crèche werd opgericht in 2006. Tot 2012 heeft de crèche steeds tijdelijk onderdak gevonden in diverse gebouwtjes. Midden 2012 kreeg de crèche van de plaatselijke overheid onderdak  toegewezen.
De staf startte met een kantoor/keuken, één kamer en een klein toilet. Via fondsen werd een groter lokaal, een opknapbeurt van de toiletten gerealiseerd en kreeg men de beschikking over een stuk grond met speeltoestellen.  De crèche had 5 stafmedewerkers wier salaris niet altijd gegarandeerd was.
Zo troffen Inge van Jaarsveld (arts) en Pieter Heijnen (docent voortgezet onderwijs) deze crèche in 2013 aan. Pieter en Inge, parochianen van onze Effata parochie, kwamen met het idee om het opknappen en uitbreiden van de crèche als actiedoel te kiezen voor de nieuwe parochieactie van de Effataparochie.  En zo is het gekomen ...

Wat willen we bereiken?
De crèche is uitgebreid met vier nieuwe lokalen. Daarnaast wordt een gebouw gebouwd dat gaat dienen als een gemeenschapsruimte voor ouderen. Het oude gebouw dat diende als kantoor/keuken wordt totaal gerenoveerd en gaat dienen als keuken voor crèche en gemeenschapsruimte. Beide oude lokalen worden opgeknapt en gaan gebruikt worden als kantoor en slaapruimte voor de kleinsten. Er zijn meerdere watertanks geïnstalleerd en ook zijn er nieuwe  toiletten gebouwd. Verder worden alle ruimten gemeubileerd en ingericht. Ook is gedacht aan leermiddelen, speelgoed en scholing voor de staf.

Actieresultaat
De vastenactie was een groot succes. We hadden aan de organisatie een bedrag gevraagd van € 15615,00 gevraagd. De parochie HH Cosmas en Damianus in Groesbeek, de parochie Johannes, Jacobus in Dukenburg, de locaties Effata, Antonius van Padua, de Goede Herder en Antonius Abt van de H. Stefanusparochie en de Zusters in huize Rosa hadden via de Vastenactie geld voor onze crèche ingezameld. Dit heeft het geweldige bedrag van € 17496,07 opgebracht. Van dit bedrag is inmiddels het gevraagde bedrag van € 15615,00 op onze actierekening gestort. De rest, bijna € 2000,00, gaat naar de algemene doelen van de Vastenactie 2015.
Zoals U bekend hadden wij als Effata al vanaf augustus 2014 geld ingezameld voor de crèche. Dat betekent dat we alle bovengenoemde plannen kunnen realiseren.

Dank
Langs deze weg willen we U als deelnemer aan de vastenactie Eigen Doel ‘Sizakala crèche’ heel hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage. Zonder deze bijdrage zou het ons niet gelukt alle bovengenoemde plannen te realiseren. Natuurlijk brengen we graag de dank over van de initiatiefnemers Pieter en Inge en van staf, ouders en kinderen van de Sizakala crèche.

Namens de Effatawerkgroep parochieactie Sizakala,
Ger Gerrits en Anton van der Meer

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )