vastenactie240Vastenactie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland. Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder in de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen.

Vastenactie 2018 Project “Households in distress” in Mbala, Zambia

In het uiterste noorden van Zambia ligt Mbala. Een straatarme regio waar de Zusters van het Heilig hart van Jezus en Maria met verschillende projecten zijn gestart om de families te ondersteunen.  Households in Distress (HID) betekent letterlijk, huishoudens in nood. Het werk in het ziekenhuis hebben de zusters overgedragen aan de overheid en zij zijn letterlijk naar de mensen toe gegaan. Het gaat vooral om families die in de jaren 90 ernstig zijn getroffen door de enorme aids / HIV besmettingen. Hele generaties zijn gestorven.

zambia3

zambia1

Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen - tussen de 0 en 6 euro per week - en veel van hen hebben de zorg voor een aantal (klein)kinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15,700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12,600 indirect.

Een mooie kans om mensen niet alleen hun leven maar ook hun waardigheid te laten hervinden.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )