k-3.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Het beeldmerk voor de Ontmoetingskerk is ontworpen door Anne Ligthart.

Kandinsky is inspiratiebron geweest, een schilder die vond dat een schildering de ziel moet voeden en niet alleen het oog. Hij zocht het inhoudelijke en spirituele in de kunst en kende aan kleuren betekenissen toe. Rood is een vitale kleur en blauw suggereert verstandelijkheid.
In het logo ontmoeten de basisvormen driehoek, vierkant en cirkel elkaar. Het vierkant staat centraal en erbinnen ontmoeten de kleuren rood en blauw elkaar, ze versmelten tot paars.

Vitaliteit en verstandelijkheid samen in het vierkant, dat een huis kan zijn maar ook een stuk Dukenburgs stratenplan. Dat wijst erop dat de mensen in hun wonen en leven met alle vreugde en verdriet centraal staan in de kerkgemeenschap.

De driehoek (rood, vitaliteit) is als een dak, een onderkomen, hetgeen de kerk wil zijn. Als een pijl wijst de driehoek naar een bestemming hoog boven het dagelijkse, een levensdoel dat de kerk ook in zijn aandachtsveld heeft.

Vierkant en driehoek samen zouden een kerk kunnen zijn. Een huis waar je God kunt ontmoeten, van waaruit de werkgroepen hun activiteiten ontplooien en waar parochie en protestantse wijkgemeente elkaar ontmoeten.

De cirkelcomponent in het logo doet denken aan kring, gemeenschap, beschutting, maar ook aan de groeperingen, kringen van mensen die de parochie en wijkgemeente willen bereiken. Ook lijkt het een oog dat je ziet en zo symbool is voor aandacht voor het lief en leed binnen het vierkant. De ronde vorm overlapt het vierkant en lijkt zelfs voorop te staan.

In het logo ontmoeten vormen en kleuren elkaar die symbool zijn voor wat wij beogen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )