v-3.jpg
Lezingen: Psalm 34; Lucas 19:1-10
Jubileum Joska van der Meer

Het is een mooi en bijzonder verhaal over die ontmoeting van Jezus met Zacheus!
Een verhaal dat hier in de ontmoetingskerk regelmatig klinkt, of uitgespeeld wordt door de kinderen in de gezinsviering. Want iedereen mag meedoen, bij Jezus telt iedereen mee. Jezus heeft oog voor kwetsbare mensen, die buitengesloten worden. En daar kunnen wij wat van leren, daar kunnen we ons daar laten inspireren!
Een boodschap die Joska al 25 jaar lang uitdraagt op allerlei manieren!

Voor de jubileumviering van vandaag vind ik deze lezing een bijzondere keuze.
Joska, het is jouw feestje!
Al zeg je steeds dat je het middelpunt niet wilt zijn … is het daarom dat je het kleine mannetje Zacheus naar voren schuift?
Een kleine slimme, inventieve persoonlijkheid die in het Tolhuis woont?

Verder gaan alle parallellen die we zouden kunnen trekken mank.
Wij zijn/ jij bent Zacheus niet.
Wij zijn/ jij bent Jezus niet.

Wel zijn wij allen getuigen van een bijzondere ontmoeting! Een ontmoeting die gevolgen heeft voor Zacheus, en voor de mensen erom heen.

Stel dat we het verhaal zouden uitspelen, welke rol zou je dan kiezen, wie of wat zou je willen zijn?
Joska houdt nogal van improviseren, van theater maken, we kennen het jongerentheaterweekend, de toneelstukjes bij de eerste communie of tijdens de gezinsvieringen. Theater rondom een Bijbelverhaal om verhalen uit de traditie te verbinden met het hedendaagse levensgevoel.

Stel dat we het zouden gaan uitspelen, welke rol zou Joska kiezen?

Ik dacht, misschien zou je wel de boom willen zijn?
De boom die staat als getuige langs de kant van de weg, geworteld in de tijd, honkvast, maar ook dynamisch.
De boom die zich steeds weer vernieuwt, met nieuwe bladeren, nieuwe ideeën.
Die het overzicht bewaart en tegen een stootje kan, die meebeweegt met het waaien van de wind.
De boom die zich vertakt, die ruimte zoekt om te groeien en te ontwikkelen.
De boom die verder kijkt dan het hier en nu.

De boom die een rol heeft in het verhaal van God met mensen, maar niet de hoofdrol.
De boom die Zacheus de kans geeft om Jezus te zien en die Jezus de kans geeft om klein gemaakte mensen uit hun schuilplaats te roepen, de boom die ruimte schept.

Joska, jouw pastorale boom hier in Dukenburg, telt 25 jaarringen! 25 jaar op 1 plek wat betreft de Ontmoetingskerk, maar steeds in een andere situatie. Waardoor je, zoals jezelf wel zegt, verschillende functies hebt bekleed. Je functioneert in een pastoraal team, dat door de jaren heen steeds kleiner werd in Dukenburg en nu weer groter is.

Eens was je de jongste loot aan de stam, je volgde Theo op als teamleider, en je bent inmiddels oudgediende. Maar nog steeds met het enthousiasme van het begin; met passie, om het geloof jong, fris en aansprekend te houden voor alle generaties, steeds op zoek naar vormen die passen bij de tijdsgeest.

En als het allemaal wel eens te veel wordt binnen de muren van de kerk, dan trek je erop uit om het hoofd leeg te maken en nieuwe ideeën op de doen, mensen te ontmoeten, te struinen langs de waal, door de stad en de wijk. Je trekt graag rond als pelgrim op eigen terrein en komt dan terug met een rugzak vol met toekomstplannen.

[...]

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )