v-1.jpg
Lezingen: Jezus Sirach 28:8-12  Matteus 18:21-35

Ik, Meijhorst, Dukenburg, Nijmegen, Gelderland, Nederland, Europa, Noordelijk halfrond, aarde, het heelal ...

Als je pas ontdekt hebt als kind dat de wereld groter is dan je eigen huis, zie je het zo. Zo druk je uit dat je je deel voelt van een groter geheel. Wie groter is, logt in en surft meteen de hele wereld rond. Je kunt dan overal informatie over vinden: ruimtevaart, wereldnieuws, wij zijn Nijmegen, Gelderse streken, platform Meijhorst of jezelf. En overal vind je oorlog en vrede.
Het is deze week vredesweek: een week waarin mensen stil staan bij het wrede van oorlog en geweld en hun verlangen naar vrede met elkaar delen. Over vrede kun je spreken op drie niveau’s:

  • wereldvrede
  • vrede met je naaste omgeving, (lied 41 vrede met je buren, je ouders, school)
  • vrede met jezelf.

Je kunt ze niet los van elkaar zien. Wereldvrede (en meer nog wereldwijde onvrede, oorlog, geweld) heeft invloed op ons dagelijks leven. Er zijn mensen bij ons komen wonen die oorlog ontvlucht zijn met andere gewoonten en een eigen kijk op de wereld. Die zetten ons aan het denken over wat we zelf belangrijk en vanzelfsprekend vinden. Er zijn terroristische aanslagen op plaatsen waar je zelf misschien ook al eens geweest bent.
In onze eigen leefomgeving verstoren ruzie en geweld, burenruzies, huiselijk geweld, pesten, de lieve vrede. Zeker wie het zelf van nabij meemaakt, weet hoe ogenschijnlijk kleine dingen de zaak kunnen laten escaleren. Voor je het weet is het oorlog, schreeuwen mensen ‘ik maak je kapot’ ... Rust en vrede voor jezelf is er dan niet meer.
En wie geen rust en vrede in zichzelf kan vinden, wakkert bewust of onbewust onvrede aan. Onvrede met onszelf reageren we regelmatig af op anderen en zo ontstaan er nieuwe ruzies, conflicten, oorlogen.

In de lezingen gaat het over dat eerste niveau, over ik, je eigen wel en wee, je eigen doen en laten. Dat is dichterbij dan wereldvrede én misschien ook wel lastiger. Want dan kun je niet alleen wat zeggen, je moet ook zelf wat doen. Wat?

Die boodschap is eigenlijk heel duidelijk: Jezus Sirach zegt: houd je verre van ruzie want een driftig mens doet ruzie ontbranden (vers 8). Beeldend beschrijft hij hoe het vuurtje gemakkelijk wordt aangewakkerd. Maar hij geeft ook aan dat het anders kan: als je op een vonk blaast, vlamt hij op, als je erop spuugt, dooft hij. Beide zijn het werk van je mond (vers 12).  Een tekst om de wereld in te tweeten? Aan jou de keuze wat je doet ... opstoken of uitdoven ...

Jezus praat over vergeving. Dus over wat je doet als het toch flink mis is gegaan. Hoe kun je na een burgeroorlog weer vreedzaam samenleven? Hoe kun je als slachtoffer na een misdrijf toch verder leven?
Hoe kun je als dader nadat je je straf hebt uitgezeten, verder met je leven? Dat kan alleen als er vergeving is, ruimte voor een nieuw begin. Maar wat is dat moeilijk! Dat zie je in het verhaal dat Jezus vertelt.
De man met de grote schuld vraagt kwijtschelding en krijgt het. Hij zou als geen ander moeten weten hoe belangrijk het is om opnieuw een kans te krijgen.  Maar zelf weigert hij aan een ander de schuld kwijt te schelden. Jezus zegt dan heel duidelijk: Dat kan dus niet. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Als jouw fouten je vergeven worden, doe dat dan ook bij anderen.
Zo’n milde houding maakt het leven immers leefbaar voor iedereen. Waar mensen elkaar afrekenen op wat er mis gaat, verziekt de sfeer. Rust en vrede komen er als mensen elkaar tips geven over wat beter kan of zoals de koning het verhaal  veranderingen ten goede belonen.
Je ziet het overal: teams die elkaar de bal toespelen, die elkaar positieve feedback geven worden kampioen. Mensen die fouten mogen maken en waardering krijgen, werken en presteren beter. Mensen die zo in het leven staan, verdienen een vredespluim!

Vrede begint bij jezelf. En eindigt bij God. Want in die hele lijn van ik, Meijhorst, Dukenburg, Nijmegen,Gelderland, Nederland, Europa, Noordelijk halfrond, aarde, het heelal ... ergens in wat velen hemel noemen, is Gods vrede.

Daar vertrouwen aan toe wie toe zijn aan eeuwige vrede. Daar mogen we ook wanhopig naar toe schreeuwen als we het niet meer snappen waar mensen in vredesnaam mee bezig zijn. Daar is vergeving, ook als mensen die niet of niet meer kunnen geven. Daar mogen we ook  hulp vragen en Geestkracht vinden om te blijven werken aan vrede in onszelf, in onze stad en in onze wereld. Amen

Vredespluim!

Er is een Nobelprijs voor de vrede
voor wie op wereldschaal vrede brengen.
Maar vrede hoef je niet zo te verengen
tot het stoppen van het meest wrede.
Er is een Vredespluim voor vrede
voor wie bijdraagt aan vrede dichtbij huis
die zorgt voor een veilig thuis
die  helpt te bewaren de lieve vrede.

Een Vredespluim is geen prijs voor eens per jaar.
Vredestichters komen vaker bij elkaar.
Zo’n pluim kun je geven op elk moment
als je een vredesbrenger kent.
En doe je het zelf een keer goed?
Steek hem dan op je eigen hoed!

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )