Kerkradio 


extern aanbod
gesprek
Augustinus lezing

Smalbrugge200
Lezing
Datum
4 sept 2019 20:00 - 22:00
Locatie
Boskapel Graafseweg 276
Website
Kosten
10,00 euro p.p.
Identiteit en religie in de moderne samenleving: kansen en gevaren bezien vanuit Augustinus. Gastspreker Matthias Smalbrugge.

Inleiding
Waar gaat het debat over anno 2019? Over identiteit. Vanaf Europa tot en met gender. Maar daar ging het in de tijd van Augustinus ook al over. Niet minder heftig en Augustinus was een hoofdspeler in dat debat. Wat zei en dacht hij? Hebben we daar nu nog iets aan? Dat bespreken we op 4 september.
De samenleving in Augustinus’ tijd is in verwarring en is in een overgangstijd. Rome is al een keer gevallen, 410, en tegen het eind van Augustinus’ leven staan de Vandalen aan de poort van zijn stad. De Romein, die Augustinus is, ziet zijn samenleving ten dele veranderen, ten dele in elkaar storten. Augustinus reageert daar op verschillende wijzen op. Aan de ene kant benadrukt hij het belang van een heldere religieuze identiteit, voor hem de christelijke. Aan de andere kant is er meer. Augustinus is geen fanaticus die alleen de identiteit van het christendom wil benadrukken. Hij is ook degene die probeert nieuwe wegen te vinden als het gaat om het ervaren van het mysterie van de omgang met God. Dat blijkt niet alleen uit zijn Belijdenissen, maar ook uit zijn theoretische werk over de Drievuldigheid.
Telkens weer probeert Augustinus achter de woorden te zoeken en verder te gaan dan een bepaald leerstuk. Want juist als je meent God begrepen te hebben, dan heb je hem niet begrepen, zegt hij in een van zijn preken.
Zo zoekt hij dus naar een spiritualiteit die geloof kan worden en geloof dat de bron kan zijn van een bepaalde spiritualiteit.
Het gaat hem niet om de christelijke gemeenschap als een gesloten samenleving. Wel gaat het hem om herkenbaarheid in een samenleving die zoekt naar een gemeenschap die niet uitsluit, maar insluit.

Matthias Smalbrugge. Studeerde in Amsterdam en Parijs en promoveerde op de triniteitsleer van Augustinus. Hij was predikant in de Waalse Kerken en in de PKN. Sinds 2015 is hij hoogleraar met als leeropdracht ‘Europese cultuur en christendom’. Lid van het Theologisch Elftal van Trouw.

Datum: Woensdag 4 september 2019
Tijd: 20.00u.- 22.0 u.
Kosten: 10,00 euro p.p.
Plaats: Stadsklooster Mariken/Augustijns Centrum de Boskapel
Graafseweg 276. 6532 ZV Nijmegen
Info: www.boskapel.nl / www.pelgrimshuisantonius.nl

 
 

Alle data

  • 4 sept 2019 20:00 - 22:00

Powered by iCagenda